“Een leven met angst is geen leven.”

Voor deze serie heb ik onderzoek gedaan naar vluchtelingen en hun verhaal. Voordat ik daadwerkelijk de interviews heb afgenomen heb ik me bewust niet ingelezen in de problematiek van de landen om zodoende open het verhaal aan te horen. Nadat alle interviews klaar waren heb ik wel achtergrond onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat dat de onmenselijke dingen die ik vernam van de vluchtelingen vaak alleen via de kanalen van de journalistiek naar buiten komen. Door te luisteren naar hun verhalen ben ik me ervan bewust geworden hoe goed wij het hier hebben. De verhalen hebben me diep geraakt maar helaas kan ik vanwege de veiligheid hun verhaal hier niet publiceren. Ik heb er daarom voor gekozen hun verhaal uit te beelden in natuurfoto’s en gebruik te maken van quotes zodat toch inzicht wordt gegeven in hetgeen zij hebben meegemaakt.

Ook dit was voor weer een onderwerp waar veel vooroordelen over bestaan. Door met de mensen zelf in gesprek te gaan heb ik meer geleerd over het waarom en wat zij willen, maar vooral over de manier waarop zij willen integreren en deel willen uitmaken van onze samenleving. Het waren emotionele gesprekken die ook een behoorlijk impact hadden. Wat me opviel was dat ik overal een warm welkom kreeg en dat de mensen zeer open en welwillend waren om hun verhaal aan mij te vertellen. Ik ben hier dan ook zeer dankbaar voor.

Copyrighted Image